Ưu nhược điểm của đá xẻ tự nhiên | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên