Tìm hiểu thêm về Hòn Vọng Phu – Núi Nhồi Thanh Hóa | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên