Thanh Thanh Tung – sự thổi hồn vào những phiến đá vô tri | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên