Thanh Thanh Tùng sử dụng đá ốp lát tự nhiên thi công công trình chùa Yên Tử | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên