Tầm nhìn của nền công nghiệp đá ốp lát Việt Nam, cơ hội và thách thức | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên