phone 097.929.8888 - 089.999.8668 emailthanhthanhtungstones@gmail.com
THANH THANH TÙNG STONE
HỆ THỐNG KHO
Thanh Thanh Tùng Stone có các cơ sở trên khắp cả nước, nhiều mỏ đá, nhà máy và 4 kho phân phối và xuất khẩu sản phẩm của mình sang hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới.
- Văn phòng công ty tại Thanh Hóa
- Xưởng sản xuất công ty Thanh Thanh Tùng tại Thanh Hóa
- Tổng kho đá Thanh Thanh Tùng tại Hà Nội
- Tổng kho đá Thanh Thanh Tùng tại Tp Hồ Chính Minh
- Tổng kho đá Thanh Thanh Tùng tại Quảng Ninh
NHÀ XƯỞNG & VĂN PHÒNG
Văn phòng công ty tại Thanh Hóa
Với gần 20 năm xây dựng và phát triển, công ty Thanh Thanh Tùng Stone đã và đang trên đà phát triển để khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài.
Xưởng sản xuất công ty Thanh Thanh Tùng tại Thanh Hóa
Với gần 20 năm xây dựng và phát triển, công ty Thanh Thanh Tùng Stone đã và đang trên đà phát triển để khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài.
HỆ THỐNG SHOWROOM
Tổng kho đá tự nhiên Thanh Thanh Tùng tại Hà Nội
Với gần 20 năm xây dựng và phát triển, công ty Thanh Thanh Tùng Stone đã và đang trên đà phát triển để khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài.
Tổng kho đá tự nhiên Thanh Thanh Tùng tại Hồ Chí Minh
Với gần 20 năm xây dựng và phát triển, công ty Thanh Thanh Tùng Stone đã và đang trên đà phát triển để khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài.
Tổng kho đá tự nhiên Thanh Thanh Tùng tại Quảng Ninh
Với gần 20 năm xây dựng và phát triển, công ty Thanh Thanh Tùng Stone đã và đang trên đà phát triển để khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài.

Hotline: 097.929.8888