phone 097.929.8888 - 089.999.8668 emailthanhthanhtungstones@gmail.com
Đá ghi sáng băm toàn phần
Sale: 10-50 %
Kích thước: 20x40x5
Số lượng: 40
Tìm hiểu thêm
Đá xanh đen băm toàn phần
Sale: 10-50 %
Kích thước: 30x60x2.5, 15x30x2.5, 30x30x2.5, 15x15x3, 20x20x3, 15x30x3, 20x20x4, 10x10x5
Số lượng: 200
Tìm hiểu thêm
Đá sọc dưa mài hone
Sale: 10-50 %
Kích thước: 10x30x2,15x30x2, 30x30x2, 20x20x2
Số lượng: 1000
Tìm hiểu thêm
Đá xanh đen giả cổ mẻ cạnh
Sale: 10-50 %
Kích thước: 30x60x3
Số lượng: 50
Tìm hiểu thêm
Đá xanh rêu mài hone
Sale: 10-50 %
Kích thước: 30x30x2, 15x30x2
Số lượng: 1200
Tìm hiểu thêm
Đá xanh đen mài cát
Sale: 10-50 %
Kích thước: 20x40x2.5,30x30x2
Số lượng: 100
Tìm hiểu thêm
Đá bó vỉa ghi sáng vo tròn 18x22
Sale: 10-50 %
Kích thước: 18x22x100
Số lượng: 500
Tìm hiểu thêm
Đá xanh đen quay mẻ
Sale: 10-50 %
Kích thước: 20x20x2, 20x20x2.5
Số lượng: 1000m
Tìm hiểu thêm

Hotline: 097.929.8888