Phân biệt đá Granit tự nhiên, đá nhân tạo, đá Marble | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên