Nguồn gốc và tác dụng của sư tử đá trong phong thủy | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên