Mỏ đá Xứ Thanh – nguồn cung cấp nguyên liệu đá tự nhiên trong xây dựng | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên