Mộ đá có niên đại từ 10.000 đến 25.000 năm trước tại Nga | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên