Kiến trúc độc đáo của tượng Phật làm bằng đá lớn nhất thế giới | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên