Hiểu về đá tự nhiên dành cho lát sàn nhà | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên