Brush hammered blue stone | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên