Đá xanh rêu đậm mài thô tinh | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên