Đá xanh đen băm hình hoa sen | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên