Đá xanh đen băm hình chữ thọ | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên