Đá vàng dăm kết – vẻ đẹp ẩn sau từng họa tiết | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên