Đá tự nhiên lát vỉa hè – sự hoàn hảo nằm trong tầm tay | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên