Đá ghi sáng bó vỉa hè 100x26x23 | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên