Đá mỹ nghệ Thanh Thanh Tùng, kết tinh từ văn hóa Việt và vẻ đẹp của tự nhiên | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên