Đá mỹ nghệ đã tạo nên sự kết tinh văn hóa của người việt | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên