Đá xanh rêu băm hình đồng tiền cổ | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên