Đá granite xanh ngọc – 04 | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên