Đá granite xanh ngọc – 03 | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên