Đá granite tự nhiên – ứng dụng cho nội thất | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên