Đá cubic xanh rêu mài thô – nguồn đá xanh Thanh Hóa | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên