Đá cubic xanh đen Thanh Hóa – Thiên đường đá tự nhiên | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên