Đá bó vỉa gốc cây xanh rêu 10x15x60cm | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên