Đá bó vỉa xanh rêu 18x22x100cm | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên