Đá bó vỉa hè ghi sáng 18x22x100cm | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên