Đá bazan – sản phẩm được ưa chuộng | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên