Đá basalt Thanh Thanh Tùng | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên