Đá xanh đen băm hình đồng tiền trinh | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên