Bậc tam cấp – ứng dụng tối ưu cho mọi công trình | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên