Bậc tam cấp trang trí 01 | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên