Đá bó vỉa dùng để bó bồn cây, bậc thềm đem lại tính thẩm mỹ cao | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên